Zij komt ook naar het Forum ! Ze komt uit Parijs

IMG_1952

Catherine Lazarus-Matet is psychiater en psychoanalytica in Parijs. Ze is lid van de Association Mondiale de Psychanalyse. Ze schreef drie teksten over Marine Le Pen die gepubliceerd werden in Lacan Quotidien:« Marine Le Pen : le confort du pire »(1), « L’“humanisme” de MLP »(2), « MLP : fraternité/zizanie »(3) en een tekst voor het Forum van 1 december, « Un discours éhonté »(4).

(1) “Marine Le Pen : het comfort van het slechtste”- LQ 630,https://www.lacanquotidien.fr/blog/?s=630&submit.x=0&submit.y=0

(2) “‘Het humanisme’ van MLP” – LQ 651,https://www.lacanquotidien.fr/blog/?s=651&submit.x=0&submit.y=0

(3) “MLP : broederschap/verdeeldheid” – LQ 681,https://www.lacanquotidien.fr/blog/?s=681&submit.x=0&submit.y=0

(4) “Een schaamteloos vertoog” – https://zadiginbelgium.wordpress.com

Publicités

Zij komt naar het Forum ! Ze komt uit Spanje

IMG_9207

Gemma Calvet y Barot is advocate en behaalde een Europese Master inCriminal Justice and Critical Criminology aan de universiteit van Barcelona en een diploma gespecialiseerde hogere studies in het diplomatiek recht aan de ICAB. Ze begon haar carrière in de juridische wereld bij Cahen & Constantin in Parijs. Sinds 1991 is ze werkzaam als advocate en consultant te Barcelona in het veld van het strafrecht, het penitentiair recht en de mensenrechten en dit op internationaal niveau. Ze is gespecialiseerd in anti-discriminatie, gelijkheid, publieke ethiek, veiligheid en beleidsvoering inzake verdovende middelen. Ze is lid van de Catalaanse associatie voor verdediging van de mensenrechten, die deel uitmaakt van de Federatie van Europese democratische advocaten. Ze was lid van het Ethisch Comité van de Catalaanse politie en van talrijke organisaties die verbonden zijn met sociale beleid en mensenrechten. In 2001 werd ze benoemd tot algemeen directeur van het Comité Middelenmisbruik van de Baskische regering en in 2012 werd ze verkozen tot onafhankelijk afgevaardigde en voorzitster van de Commissie Justitie en Mensenrechten van het Catalaanse Parlement. Ze was rapporteur voor de wet 19/2014 van 29 december op transparantie, toegang tot publieke informatie en goed beleid. Sinds november 2015 is ze directeur van het Agentschap voor transparantie van het grootstedelijk gebied Barcelona (AMB). Ze werkte mee gedurende meer dan veertien jaar als opinieredacteur bij de kranten El Periódico de Catalunya, El Punt Avui en Ara, en trad wekelijks op als politiek analiste in radio- en televisieprogramma’s. Ze werkte mee aan talrijke publicaties en schreef het boek What’s Happening to Us?[1]


[1] Éd. Columna, 2016.

Hij komt ook naar het Forum ! Hij is Belg

Presse VE Tomasz Rossa grande

Vincent Engel is schrijver, dramaturg, scenarist. Bovendien is hij professor literatuur en ideeëngeschiedenis aan de UCL en aan IHECS, en politiek columnist voor Le Soir en voor de RTBF.

Als specialist inzake literatuur van de kampen en vanuit zijn passie voor de geschiedenis van de twintigste eeuw, publiceerde hij talrijke essays en artikels over deze Geschiedenis en over de ideologieën die haar hebben vormgegeven. In zijn wekelijkse column voor de website van Le Soir, werkt hij sedert 3 jaar elk weekend een politieke analyse uit van de “interne vijanden van de democratie”.

In zijn romans – tot nog toe publiceerde hij er een twintigtal, waarvan er meerdere vertaald werden en een prijs ontvingen-, theaterstukken en scenario’s, is de Geschiedenis zelden afwezig, vaak vormt ze zelfs het hoofdpersonage, zoals in Oubliez Adam Weinberger(1).

 

(1) (Vergeet Adam Weinberger) Fayard, 2004.

Hij komt naar het Forum ! Hij komt uit Italië

pasquino foto2

Gianfranco Pasquino heeft een diploma Politieke Wetenschappen en specialiseerde zich in de Vergelijkende Politiek.

Hij is professor emeritus in de Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Bologna waar hij doceerde van 1969 tot 2012.

Hij ontving drie eredoctoraten: van de universiteiten van Buenos Aires, La Plata en Cordoba.

In augustus 2014 werd hij « Huésped de honor1 » van de stad Buenos Aires.

Hij stond aan het hoofd van de bladen “ »il Mulino”2 en “Rivista Italiana di Scienza Politica”3, waarvan hij een van de stichtende leden is.

Hij is er zeer trots op dat hij samen met Bobbio en Nicola Matteucci de leiding had over de « Dizionario di Politica (2016, 4a ed.)4

Van 1983 tot 1996 was hij senator van de Italiaanse republiek voor onafhankelijk en progressief links. Hij maakte deel uit van de Commission Bozzi en was een van de voorstanders van de referenda van 1991 en 1993.

Recente publicaties zijn : Cittadini senza scettro. Le riforme sbagliate(2015); La Costituzione in trenta lezioni (2015); NO positivo. Per la Costituzione. Per le buone riforme. Per migliorare la politica e la vita(2016); L’Europa in trenta lezioni (2017)5Hij is eveneens medecommissaris van het Oxford Handbook of Italian Politics (2015) 6.Zijn meest recente publicatie is Deficit Democratici 7(2018).

Sedert 2011 maakt hij deel uit van de wetenschappelijke raad van de Italiaanse encyclopedie. Sinds juli 2005 is hij lid van de l’Accademia Nazionale dei Lincei.

1 Eregast

2 De Molen

3 Italiaans politiek-wetenschappelijk blad

4 Politiek woordenboek

5 Burgers zonder scepter. Verkeerde hervormingen (2015); De Grondwet in dertig lessen (2015); Positief NEEN. Voor de grondwet. Voor de juiste hervormingen. De politiek en het leven verbeteren (2016); Europa in dertig lessen (2017).

6 Handboek voor Italiaanse politiek

7 Democratisch deficit

Zij komt naar het Forum ! Ze is van Portugese origine

PastedGraphic-1 (1)

Adriana Costa Santos, 24 jaar, is afkomstig uit Lissabon. Ze studeerde politieke wetenschappen en internationale betrekkingen in Lissabon en Bologna.

Toen ze 3 jaar geleden aankwam in Brussel, sloot ze zich aan als vrijwilliger bij het Burgerplatform om voor een maand te werken in het Maximiliaanpark. Ze is nooit meer weggegaan. Ze bracht verslag uit over haar veldwerk in een Portugees dagblad om haar werk in Brussel nog meer impact te geven. In 2016 ontving ze de prijs voor journalistiek in de categorie mensenrechten.

Samen met Mehdi Kassou is ze voorzitter van het Burgerplatform voor Ondersteuning van de Vluchtelingen, (BrxRefugees – 10.000 actieve vrijwilligers en 47.000 leden), ze coördineert de huisvesting (200.000 overnachtingen van vluchtelingen bij burgers, in gezamenlijke huisvesting en in het opvangcentrum Porte d’Ulysse). Op 19 oktober ontvingen het Platform en zijn 47.000 burgers in de Senaat de Prijs Henri La Fontaine 2018 voor Humanisme voor hun bijdrage tot de vrije meningsuiting.

Adriana volgt eveneens een Master in de Antropologie aan de ULB (Downwards Social Mobility among the refugees is het onderwerp van haar masterscriptie).

Samen met M. Kassou schreef ze het voorwoord voor het boek Au-delà des frontières1, van F. Gemenne en P. Verbeeren.

1 (Voorbij de grenzen)

Il sera au Forum de Bruxelles ! Il est belge

Presse VE Tomasz Rossa grande

Vincent Engel est écrivain, dramaturge et scénariste. Il est, par ailleurs, professeur de littérature et d’histoire des idées à l’UCL et à l’IHECS, et chroniqueur politique pour Le Soir et la RTBF.

Spécialiste de la littérature des camps et passionné par l’histoire du vingtième siècle, il a publié plusieurs essais et de nombreux articles sur cette Histoire et sur les idéologies qui l’ont façonnée. Dans sa chronique hebdomadaire sur le site du Soir, il développe, depuis 3 ans, tous les week-ends, une analyse politique sur « les ennemis intérieurs de la démocratie ».

Dans ses romans – une vingtaine publiée à ce jour, dont plusieurs traduits et couronnés par un prix –, pièces et scénarios, l’Histoire est rarement absente, quand elle n’est pas le sujet principal, comme dans Oubliez Adam Weinberger(1)

 

(1) Fayard, 2004.

S’inscrire au Forum

Lire l’argument

Adresse: Université de St. Louis, Salle OM 10

6, rue de l’Ommegang, 1000 Bruxelles

Traductions simultanées en français, anglais et néerlandais

Horaire: 9h -19h

Twitter

Facebook

He will be at the Forum ! He is Belgian

Presse VE Tomasz Rossa grande

Vincent Engel is a writer, playwright and screenwriter. He is also Professor of Literature and the History of Ideas at the Catholic University of Louvain and IHECS (Institute of Higher Education in Social Communication), and political columnist for Le Soir and RTBF [La Radio-télévision belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles].

A specialist in literature from the camps and passionate about twentieth century history, he has published several essays and numerous articles on this history and the ideologies that shaped it. In his weekly column on the site Soir, he has, each weekend over the past three years, developed a political analysis on « the inner enemies of democracy ».

In his novels – twenty published to date, several translated and honoured with a book-prize -, plays and screenplays; When it is not the main subject, history is rarely absent, as in Forget Adam Weinberger (1)

(1) Fayard, 2004.

 

Register for the Forum

Blog

Venue: University St. Louis, Auditorium OM 10,

6, rue de l’Ommegang, 1000 Brussels

Simultaneous Translations in French, Dutch and English

Schedule: 9.00 AM – 7.00 PM

Twitter

Facebook